B.S. Index van de afkondigingen van 17 augustus 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017012977 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 18 september 2016 betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van special

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/08/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017204737 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep « Leefmilieu »
^