B.S. Index van de afkondigingen van 18 augustus 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017031050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui
^