B.S. Index van de afkondigingen van 21 augustus 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/08/2017 pub. 23/08/2017 numac 2017012975 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. 21/08/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017012994 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones
^