B.S. Index van de afkondigingen van 24 augustus 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017031090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 april 2014 tot benoeming van de leden van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013132 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende, voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Medische Hulp, delegatie van bevoegdheden en ondertekeningsvolmachten aan de directeur-generaal en aan de adjunct-directeur-gener type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017204460 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Kleinveehouderij en andere"
^