B.S. Index van de afkondigingen van 25 augustus 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017030920 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259quater, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 september 2016 tot bepaling van het standaardform type ministerieel besluit prom. 25/08/2017 pub. 11/10/2017 numac 2017031307 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de "Association Belge des Distributeurs de Films" als representatieve gebruikersorganisatie
^