B.S. Index van de afkondigingen van 1 september 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017204548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de heer Jean Vereecken als erelid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017031272 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2018 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^