B.S. Index van de afkondigingen van 12 september 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013205 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. 12/09/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van leden van het nationaal pensioencomité

bericht

type bericht prom. 12/09/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017013227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

lijst

type lijst prom. 12/09/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017020627 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Acerta
^