B.S. Index van de afkondigingen van 17 oktober 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017013688 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 200.727,60 EUR in het kader van de afwerking van de restauratie van de Sint-Jans-de-Doper kerk en dit in toepassing van het Samenwerkingsakkoord Beliris van 15 september 1993 afgesloten tussen de Fede type koninklijk besluit prom. 17/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het filmbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040752 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017205572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit met betrekking tot de identificatie, de registratie en de sterilisatie van katten type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017040751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017205775 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017014267 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel g
^