B.S. Index van de afkondigingen van 27 oktober 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017013925 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 27/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017040795 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering va

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010297 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie logistiek assistent magazijn type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie logistiek verantwoordelijke magazijn type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010300 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator type B type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie epb-verslaggever type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010298 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie chauffeur in de brandstoffenhandel type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpmonteur steigerbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteur steigerbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010308 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie animator type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie chef-monteur steigerbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010309 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie reisagent type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie audicien type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010311 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie audioloog type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator type A type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018030070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent - productie podiumkunsten/audiovisueel type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator drukafwerking in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator drukken in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018010272 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus industriële elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017040826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten en de permanente ondersteuningscellen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014002 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017031456 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een S-peil type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017040855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0-1CB-B-2-AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017- VAK/VEK buffer type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017031668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de procedure tot toekenning of weigering van de vergunning als private uitbetalingsactor voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de procedure bij vrijwillige stopzetting va type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031565 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot betoelaging van de eventuele nadelige financiële gevolgen voor een sociale huisvestingsmaatschappij, ten gevolge van een herstructurering en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over de werking e type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017014210 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en tot wijziging van artikel 3.7.10.2 van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031736 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van de begrotingsartikelen EB0-1EFG2AD-WT en EB0-1EEG2AA-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 naar begrotingsartikel EB0-1EFG2AW-IS type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017031708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017040881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusi type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018010015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 22/02/2018 numac 2018030069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieleider podiumkunsten/audiovisueel

decreet

type decreet prom. 27/10/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017014100 bron vlaamse overheid Decreet houdende omvorming van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie naar het beleidsdomein Omgeving en van de betrokken departementen naar het Departement Omgeving
^