B.S. Index van de afkondigingen van 7 november 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017032234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 07/11/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010017 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Monteur-elektricien » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de tweede graad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs
^