B.S. Index van de afkondigingen van 22 november 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 22/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010179 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » type ministerieel besluit prom. 22/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017040867 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2016 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd nie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018030085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 208 bijkomende lestijden aan 12 inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing van a type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018030086 bron ministerie van de franse gemeenschap Rechtzettend besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van 62 bijkomende lestijden aan 10 inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 21/02/2018 numac 2017032067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 16/02/2018 numac 2018010604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespeci type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buiten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018030116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van twee nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan drie schoolinrichtingen voor gewoon lager onderwijs voor de verdere organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van twee nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basisonderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de collectieve structuren van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen, het besluit van de Regering van de Franse Geme type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017032059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de graden van de Franstalige personeelsleden van de dienst voor de erkenning van de gezondheidszorgverstrekkers die worden overgedragen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017032066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-social type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd co

arrest

type arrest prom. 22/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031487 bron federale overheidsdienst financien Besluit van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende delegatie van sommige bevoegdheden aan de beheerscomités
^