B.S. Index van de afkondigingen van 15 februari 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018205255 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011306 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Vrieselhof en de toekenning van de ontheffing van de verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwerk type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011305 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Torfbroek en de toekenning van de ontheffing van verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwerk type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018201193 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015 waarbij wordt besloten tot de landinrichting « Edingen » over te gaan type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018010471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen e type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018011029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/02/2018 pub. 20/04/2018 numac 2018201694 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/02/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de directie en van de leden van de sociale dienst van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie
^