B.S. Index van de afkondigingen van 2 maart 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 02/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018011288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso GFS NV Vestiging Oostende van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018011277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende benoeming van negen aanvullende bestuursrechters bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011323 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector in type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011313 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2018, en van het bedrag voor de maatregel eindejaarspremie en managementondersteuni type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018030770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan VITO nv in de regio Mol-Dessel type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018011836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen

decreet

type decreet prom. 02/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011271 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft type decreet prom. 02/03/2018 pub. 16/03/2018 numac 2018011270 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, wat betreft de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond
^