B.S. Index van de afkondigingen van 20 maart 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018011386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van **** type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011680 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 juli 2002, tot vaststelling van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de pers type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018011679 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 juli 2002, tot vaststelling van de lijst van ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de pers type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011548 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2017 type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011549 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040124 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van **** type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018202013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018202007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/03/2018 pub. 03/07/2019 numac 2018202012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 20/03/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011896 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
^