B.S. Index van de afkondigingen van 25 april 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ganshoren type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011904 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Ukkel type ministerieel besluit prom. 25/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2018 pub. 02/05/2018 numac 2018011879 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie van het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en in de tandheelkunde voor het academiejaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring tot goedkeuring, voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het nive type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van twee erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018031079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van eenendertig erkenningen van centra voor de validatie van competenties

erkenning

type erkenning prom. 25/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011909 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^