B.S. Index van de afkondigingen van 18 mei 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018031168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Antargaz Belgium SA van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het district, en betreffende de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Izegemse Bouwmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031211 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan De Mandelbeek, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van h type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031210 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Goed Wonen.Rupelstreek cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11° type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031209 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan De Vlashaard, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van he type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan T' Heist Best, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van h type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031207 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Het Lindenhof, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van h type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031206 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Eigen Dak, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het d type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Sociaal Wonen arro Leuven, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Tieltse Bouwmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 1 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan WoonWel, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van het dec type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018031251 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de vergoeding van de voorzitters van de kamers van beroep en van de voorzitters van de kamers van het college van beroep die bevoegd zijn voor het personeel in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012612 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het Departement Onderwijs en Vorming aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten en van het Agentschap voor Onderwijsdiensten aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Vol type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012591 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012592 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de vergoeding van de voorzitters van de lokale overlegplatforms, de bemiddelingscommissie, de commissie leerlingenrechten en de commissie zorgvuldig bestuur type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het toezicht in het hoger onderwijs in het academiejaar 2018-2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018040154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012452 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Eigen Gift - Eigen Hulp, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012451 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Ninove Welzijn, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Deinse Sociale Bouwmaatschappij, CVBA met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012443 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Merelbeekse Sociale Woningen, CVBA met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede li type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012444 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Sociale Bouwmaatschappij Schelle, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweed type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012446 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Hulp in Woningnood, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, &se type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan Eigen Woning, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van he type besluit van de vlaamse regering prom. 18/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van uitstel van maximaal vijf jaar aan De Nieuwe Haard, cvba met sociaal oogmerk, om te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de schaalgrootte, vermeld in artikel 40, § 1, tweede lid, 11°, van

decreet

type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming type decreet prom. 18/05/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013116 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs type decreet prom. 18/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012261 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type decreet prom. 18/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012258 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 24 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid type decreet prom. 18/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012262 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van de verordening nr. 1221/2009 van het Europees Par type decreet prom. 18/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012401 bron vlaamse overheid Decreet tot opheffing van de wettelijke bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer type decreet prom. 18/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012402 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft type decreet prom. 18/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012399 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer type decreet prom. 18/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012517 bron vlaamse overheid DECREET tot wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en s type decreet prom. 18/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018031198 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012095 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting
^