B.S. Index van de afkondigingen van 1 juni 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018012779 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen type ministerieel besluit prom. 01/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031281 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 01/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012778 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018013016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031390 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan Janssen Pharmaceutica nv in de regio Beerse type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018040161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040177 bron vlaamse overheid Besluit van de **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, **** type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018012961 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde bero type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de kilometerheffing, de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, de geïntegreerde woonbonus, de energieheffing en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Re type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2018 pub. 23/07/2018 numac 2018040426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040454 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger
^