B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031488 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042401 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten. - Duitse vertali type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018011122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018011502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018030853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018201506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het overloon voor zondagsarbeid type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaa type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de o type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031468 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018203518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de afschaffing van het Beheerscomité voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031529 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoerin type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie -Antwerpen type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018011737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigar type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018031522 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van vzw « Associations 21 pour un développement durable » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018031523 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende erkenning van vzw « TransitieNetwerk Middenveld » als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018040256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de eindejaarspremie - algemeen regi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200107 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 29/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031535 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de rechtskundig assessor generaal bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 29/06/2018 pub. 12/07/2018 numac 2018031534 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor generaal en de plaatsvervangend rechtskundig assessor generaal bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018040666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013354 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 23/08/2018 numac 2018013335 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs op basis van het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013193 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, wat betreft de erkenning van beroepskwalificaties voor maatschappelijke rollen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 07/08/2018 numac 2018031614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor het uitbetalen van een investeringssubsidie aan de verzekeringsinstellingen voor het aanpassen van hun software ten einde gegevens te kunnen uitwisselen met de zorgkassen en met de Vlaamse Overh

decreet

type decreet prom. 29/06/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013096 bron vlaamse overheid Decreet houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme type decreet prom. 29/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013013 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen die als monument beschermd zijn en door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven zijn type decreet prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040490 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040461 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie , opgemaakt te Rotterdam op 30 januari 2017 (1) type decreet prom. 29/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018031601 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type decreet prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040442 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, ondertekend te Manila op 7 augustus 2017 type decreet prom. 29/06/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013009 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, ondertekend te Brussel op 30 oktober 2016 en met het gezamenlijk interpretatief instrument (1) type decreet prom. 29/06/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018013097 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 type decreet prom. 29/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013014 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 24 november

document

type document prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040341 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van het bestuur Brussel Huisvesting tot aanduiding van een vervangend leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst

erratum

type erratum prom. 29/06/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019012710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. - Erratum

arrest

type arrest prom. 29/06/2018 pub. 29/08/2018 numac 2018040610 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot wijziging van het Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën van 21 november 2013 tot oprichting van de buit

lijst

type lijst prom. 29/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018031418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Acerta
^