B.S. Index van de afkondigingen van 23 augustus 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkomi type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014212 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018013941 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten neurologie type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018013940 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten heelkunde type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018013939 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten orthopedische heelkunde type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018013938 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013943 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten pneumologie type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013944 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013945 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten urologie type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013942 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten cardiologie type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013842 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de wijze waarop de leden van de hoofdbureaus en de magistraten de uitbetaling van de vergoedingen aanvragen, en van de formulieren waarmee ze de uitbetaling van de vergoedingen aanvragen type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkomi type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018204430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen en de wijze van behandeling ervan ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 augustus 2018 waarbij de droogte van augustus 2016 tot juni 2017 als e

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/08/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 23/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018204429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de droogte van augustus 2016 tot juni 2017 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt type besluit van de waalse regering prom. 23/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018204428 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de tornado van 29 april 2018 als een algemene natuurramp beschouwd wordt en waarbij diens geografische uitgestrektheid bepaald wordt
^