B.S. Index van de afkondigingen van 26 augustus 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013594 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat
^