B.S. Index van de afkondigingen van 28 augustus 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 30/08/2018 numac 2018013538 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200112 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200111 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200113 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 42 en 04 van de organisatieafdelingen 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200114 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200115 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 02 van de organisatieafdelingen 13 en 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201053 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.8.654 tot aanwijzing van de wateroppervlakte gevormd door het meer van Neufchâteau als watervlak type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201054 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.8.653 tot aanwijzing van de wateroppervlakte gelegen aan de Semois in Lacuisine, gemeente Florenville, als watervlak type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201056 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.6.936 tot aanwijzing van de wateroppervlakte, gelegen ter hoogte van de stuwdam van Robertville aan de Warche, als watervlak type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201055 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.9.407 tot aanwijzing van de wateroppervlakte tussen de twee stuwdammen gelegen stroomopwaarts en stroomafwaarts van de brug van Han-sur-Lesse, plaatsnaam "Le Pirot", als watervlak type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201057 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.6.935 tot aanwijzing van de wateroppervlakte gevormd door het meer van Warfaaz te Spa als watervlak type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200110 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031844 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de steun aan theaterprojecten, de Raad voor de dramatische kunst, de Raad voor de danskunst en de Commissie voor de culturele ce type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013510 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013587 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013678 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de niet-klassieke muziek type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013679 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor steunverlening aan het uitgeversbedrijf type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013680 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031845 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor etnologie type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031846 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031861 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor digitale kunsten type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031862 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 09/03/2020 numac 2020201058 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c.12.8.652 tot aanwijzing van de wateroppervlakte gelegen aan de Semois in de "Moulin Cambier" op het grondgebied van de stad Chiny als watervlak
^