B.S. Index van de afkondigingen van 30 augustus 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013582 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 2014 houdende bepaling van het bedrag van de retributie die geheven wordt bij consultatie van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve sc type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018031912 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de formule, vermeld in artikel 9/13, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenhede type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018013888 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van Inscert Partner nv als controleorgaan biologische landbouw en tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 december 2009 tot erkenning van Quality Partner nv als controleorgaan biologische landbouw type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200116 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200209 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200208 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200210 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 27/08/2019 numac 2019014098 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit. - Wapenschilden van natuurlijke personen type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de bescherming van het letterwoord of logo en de loting van de gemeenschappelijke volgnummers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014448 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling van de modaliteiten van hun terbeschikkingstelling type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor middelgrote stookinstallaties en tot wijziging van diverse milieubepalingen type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018205217 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de premies "Horizon 2020" met betrekking tot de voorbereiding, de indiening en de onderhandeling van onderzoeks-, ontwikkelings- of innovatieprojecten in het kader van internationale samenwerkingsverbanden type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018204555 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 17 november 2011 tot vastlegging van de broeikasgasemissierechten die kosteloos worden toegewezen aan vliegtuigexploitanten voor de periode 2012 en de periode 2013-2020, voor wat betreft de type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018204701 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van 6 referentiesystemen voor de validering van de vaardigheden in het eerste halfjaar van 2018 type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018204702 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de erkenning en de hernieuwing van erkenning van de 49 centra voor de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204705 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis-, huur- en installatietoelagen type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204894 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair

erratum

type erratum prom. 30/08/2018 pub. 13/10/2020 numac 2020031473 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor middelgrote stookinstallaties en tot wijziging van diverse milieubepalingen. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/08/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205607 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de middenstand type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/08/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018205320 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 4 juni 2009 betreffende de vaststelling van de opleidingsvoorwaarden voor middenstandsleerlingen en opleidingsondernemingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/08/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018205070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 december 1993 over de vakantie- en verlofregeling in het onderwijs
^