B.S. Index van de afkondigingen van 10 oktober 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014177 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het " Toxicologisch Centrum - UAntwerpen " als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032219 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Koeltechnicus » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 06/12/2018 numac 2018032218 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus grafische industrie » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar **** type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2018 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veilig type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200232 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200217 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200218 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018032220 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buschauffeur » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019200219 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018205605 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot afwijking van de regels inzake de groene betaling na de erkende droogte in 2018 type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 08/11/2018 numac 2018032152 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Onthaalbediende en toerisme » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018032079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Vrachtwagenchauffeur » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad

document

type document prom. 10/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014518 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing houdende de toestemming voor de distributie en het gebruik van niet-vergunde geneesmiddelen in geval van verspreiding van de Ebola-ziekte

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014600 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht l type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2016 houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de RTBF ertoe wordt gemachtigd tests voor een DAB+-uitzending uit te voeren op aanvraag van elke toegelaten netwerkradio via analoge hertzgolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van h

arrest

type arrest prom. 10/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014560 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van de Raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
^