B.S. Index van de afkondigingen van 4 december 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Hasselt als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, amba type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200792 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200793 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200791 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019010786 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2014 tot instelling van het natuurinrichtingsproject De Liereman type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Hôtel Hailie", gelegen te Alsembergse Steenweg 392, 1180 Brussel als kattenpension aan de heer Seressia Ugo in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn de type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010383 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040101 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010179 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de « Haute Ecole de la Communauté française Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032467 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juli 2018 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3te type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018206224 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de datum van indiening van de aanvraag om deelname aan de Europese schoolregeling type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor afwijking inzake brandpreventie type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019200790 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 10 van organisatieafdeling 09, de programma's 01, 05, 06, 24, 25 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het
^