B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een rekenplichtige bij de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type ministerieel besluit prom. 10/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2015 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 10/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010382 bron vlaamse overheid Besluit houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 10/12/2018 pub. 04/02/2019 numac 2019010669 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 oktober 2008 houdende aanstelling van de leden van het orgaan voor het waarnemen en begeleiden van het taalbadonderwijs type ministerieel besluit prom. 10/12/2018 pub. 13/02/2019 numac 2019010691 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2016 houdende bepalingen in het kader van de tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur, wat betreft bepaalde procedurele aspecten

beschikking

type beschikking prom. 10/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type beschikking prom. 10/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015460 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018
^