B.S. Index van de afkondigingen van 28 december 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010399 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuishulp type ministerieel besluit prom. 28/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010398 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 tot bepaling van de urenquota en het aantal betaalde uren dat voor een subsidie in aanmerking wordt genomen voor gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen va type ministerieel besluit prom. 28/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019200840 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019200841 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 28/12/2018 pub. 05/03/2019 numac 2019200842 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

erratum

type erratum prom. 28/12/2018 pub. 10/04/2019 numac 2019011508 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs. - Erratum
^