B.S. Index van de afkondigingen van 1 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 07/02/2019 numac 2019030070 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2011 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers- type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040675 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040765 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de standaard voor de titel van fitnessbegeleider type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030268 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij een beroepsbekendheid toegekend wordt aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019010979 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van het verslag in toepassing van het artikel 465 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030284 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij een beroepsbekendheid toegekend wordt aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. 01/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040674 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de standaard voor de titel van kinderbegeleider schoolgaande kinderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen, wat betreft de vereffening van de bedragen, vastgesteld conform artikel 47/9, § 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011417 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en van h type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019040774 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties om aardgas en gasachtige producten te vervoeren door middel van leidingen van de nv Total Belgium op het openbaar domein, gelegen te Grimbergen en Vilvoorde, dat e type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019012253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 21/03/2019 numac 2019040688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N125 tussen kilometerpunt 1,316 en 6,498 op het grondgebied van de gemeente Essen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 21/03/2019 numac 2019040686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N357-Hoogstraat-Wielsbekestraat op het grondgebied van de gemeente Oostrozebeke type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019030160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019030174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de lijnen en installaties die nodig zijn om elektriciteit te transporteren en die toebehoren aan de nv Elia, op het openbaar domein te Dilbeek, Asse, Grimbergen, Machelen en Zaven type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019030185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties om aardgas en gasachtige producten te vervoeren door middel van leidingen van de nv Fluxys op het openbaar domein, gelegen te Dilbeek, Asse, Grimbergen, Machelen, type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019011088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de ventweg N34 Dokter Eduard Moreauxlaan , op het grondgebied van de stad Oostende type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2019 pub. 21/03/2019 numac 2019040683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de ventweg N34 Dokter Eduard Moreauxlaan op het grondgebied van de gemeente Bredene

decreet

type decreet prom. 01/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010883 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen type decreet prom. 01/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040253 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Staat Qatar betreffende luchtvervoer, opgesteld te Brussel op 6 maart 2018

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 01/02/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019030257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest tot aanpassing van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedeli
^