B.S. Index van de afkondigingen van 4 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040681 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de middelen voor de subsidiëring van de aankoop van personenalarmtoestellen in 2019 type ministerieel besluit prom. 04/02/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011704 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidiabel urencontingent gezinszorg, vermeld in artikel 8 en 9/1, en van de ontvankelijkheidscriteria vo

arrest

type arrest prom. 04/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010970 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van een buitendienst bij de Vertaaldienst

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019010929 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad bevoegd voor het Openbare Ambt tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies voor de toekenning van de mandaatbetrekkingen
^