B.S. Index van de afkondigingen van 5 februari 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 14/02/2019 numac 2018015027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de produktie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling, voor 2018, van de modaliteiten van toekenning en afrekenin type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invulling van de loonnorm 2017-2018 voor de visveilingen type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fo type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging en de coördinatie van de colle type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019200230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019200163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019040322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van de maatregelen die in een bevoorradingscrisis gelden voor de toebedeling van aardolie en aardolieproducten op internationaal en nationaal niveau en voor de billijke bevoorrading van de beschikbare aardolie en aardoliepr type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2018206420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 3 juli 2018 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging do type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 15/02/2019 numac 2018206408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017 door de wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststell type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 18/02/2019 numac 2019040332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019010859 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019010938 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019040313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergelijkbaarheid van de vergoedingen van diensten gekoppeld aan een betaalrekening en de aanduiding van de vergoedingen en van de diensten die niet aan een betaalrekening gekoppeld zijn type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019010321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019010320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019010319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Lu type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/02/2019 numac 2019030100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het fonds type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019010923 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangen de vaststellingen van de inbreuken in het gebied van het Verdrag inzake Antarctica bedoeld in artikel 23, § 2, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de mil type ministerieel besluit prom. 05/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019010922 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de beheerder van het nationaal register van de infrastructuren en voertuigen op Antarctica ingesteld bij artikel 22, § 2, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de acti type ministerieel besluit prom. 05/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040768 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de finan
^