B.S. Index van de afkondigingen van 6 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/02/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 06/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011296 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019010900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

document

type document prom. 06/02/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019030623 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 43 betreffende het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit voor het jaar 2017

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019040327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 januari 2017 houdende aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019040326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs van 12 oktober 2018 betreffende de oproep tot kandidaten voor een tij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019040336 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 betreffende de toelagen toegekend aan de diensten voor de gezondheidspromotie op school, in toepassing van het decre type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het administratieve, budgettaire, financiële en boekhoudkundige beheer van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » afgekort « AEF-Europe » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019010927 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2017 houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe p type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2019 pub. 19/02/2019 numac 2019040328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de oproep tot kandidaten voor de leiding van het "Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie" (afgekort "AEF-Europe")
^