B.S. Index van de afkondigingen van 12 februari 2019

Snelle toegang:

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040364 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Omzendbrief betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2018
^