B.S. Index van de afkondigingen van 14 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019030353 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011709 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het Algemeen Reglement van de Certificering type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 oktober 2013 inzake cofinanciering van bodemsaneringswerken type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019030186 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan varkensbedrijven die getroffen zijn door de Afrikaanse varkenspest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van 21.187.500 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken in het kader van de Duurzame Wijkcontracten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel om het bijzonder bestemmingsplan nr. 44-40/41 `wijk Mandenmakersstraat' en het onteigeningsplan volledig op te heffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019040454 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de forfaitaire schadevergoeding voor handelszaken die getroffen worden door een bouwplaats op de openbare weg

decreet

type decreet prom. 14/02/2019 pub. 05/03/2019 numac 2019200931 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud met het oog op het opleggen van een vliegverbod voor drones boven natuurreservaten type decreet prom. 14/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019201479 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de hulpverlening aan bejaarde personen en tot wijziging van Boek V van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type decreet prom. 14/02/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019201258 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Hoofdstuk II van Titel III van Boek II van Deel I van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging type decreet prom. 14/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019201183 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen type decreet prom. 14/02/2019 pub. 12/03/2019 numac 2019201066 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel L1523-15 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie

erratum

type erratum prom. 14/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019011236 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel om het bijzonder bestemmingsplan nr. 44-40/41 `wijk Mandenmakersstraat' en het onteigeningsplan volledig op te heffen. - Erratum type erratum prom. 14/02/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019011590 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie van telewerk. - Erratum

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019011053 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie van telewerk
^