B.S. Index van de afkondigingen van 19 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040469 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 19/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011156 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de regelgeving betreffende het landbouw- en visserijbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019030169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 houdende verscheidene tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen
^