B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019011040 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de professionele evaluatie van de militairen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011124 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van premies voor de vervanging van oude en vervuilende individuele verwarmingssystemen op vaste brandstoffen in particuliere wooneenheden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2018015098 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 670 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en de monitoring van de operationele beslissingen type omzendbrief prom. 20/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019015097 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 669 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2019 en 2020 en de personeelsenveloppes 2019 en 2020

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2019 pub. 21/03/2019 numac 2019040789 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskundige en de tandheelkundige wetenschappen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan leden van het secretariaat van de Hoge raad voor de audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het Wetenschappelijk Comité van het "Institut de promotion des formations sur l'islam" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019011294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 25 oktober 2018 betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de kredieten bestemd voor de aanschaf van schoolboeken, digitale hulpbronnen, pedagogische instrumenten en literatuurboeken, binnen de schoolinrichtingen voor het jaar
^