B.S. Index van de afkondigingen van 21 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bevordering van Mevrouw Line Jussiant door verhoging in graad naar de graad van eerste attaché type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040530 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 1995 tot afwijking van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, voor de transacties van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en h type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019030425 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het model van het schild van de "hotelinrichtingen" type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019040552 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bevordering van Mevrouw Maud Charles door verhoging in graad naar de graad van eerste attaché type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040544 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van richtplan van aanleg "Mediapark" type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040542 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van richtplan van aanleg "Ninoofse Poort" type ministerieel besluit prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019201437 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering betreffende de steun voor de omschakeling op biologische aquacultuurproductie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019030324 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van vijf mandaten bij het Stedenbouwkundig College type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en on type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011031 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende d type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011798 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 se type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019011008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorga type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 08/03/2019 numac 2019040581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de termijnen voor het opsturen van brandpreventieadviezen van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp over de aanvragen tot stedenbouwkundige a type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019040540 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van een onteigeningsplan op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van algemeen nut ten gunste van de gemeente Anderlecht voor de goederen gelegen Schei type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040537 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vastlegging van de tarieven van toepassing op de collectieve taxi's type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040531 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van een bijzondere rooilijn voor een gedeelte van de Biestebroekkaai en tot bestemming als privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het ontstane grondrestant gelegen tegenove

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de beheersvoorwaarden en tot opheffing van het besluit van 18 mei 1995 van het natuurreservaat « Mont des Pins » te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de beheersvoorwaarden betreffende de erkende gronden onder de benaming van het erkend natuurreservaat « Lombitch », tot opheffing van het besluit tot oprichting van bedoeld reservaat en tot opneming van type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011307 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat « La Buissière » en tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Haute Sambre » te Erquelinnes type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019201436 bron waalse overheidsdienst 21 FEBRUARI 2019 - Besluit van de Waalse Regering betreffende de steun voor de omschakeling op biologische aquacultuurproductie type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019201609 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Florenville. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011308 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de beheersvoorwaarden en tot opheffinf van het besluit van de Waalse Regering van 18 mei 1995 houdende oprichting van het natuurreservaat « Breuvanne » te Tintigny en Chiny type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011311 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Fouyeux » te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011309 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Basse vallée du Geer » te Bitsingen en Wezet type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 12/03/2019 numac 2019201063 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Monitoringcomité van de Regering voor de pensioenen van de personeelsleden van de lokale besturen. type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 14/03/2019 numac 2019201185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Florenville type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 14/03/2019 numac 2019201187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017 betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019201184 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de Kamer van beroep van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011310 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Derrière chez Mélanie » te Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011306 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Coteaux de Wespin » te Dinant

decreet

type decreet prom. 21/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040720 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de versteviging van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opvang van jonge kinderen in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 21/02/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019040744 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de invordering van de schuldvorderingen van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 21/02/2019 pub. 20/03/2019 numac 2019040714 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 2017 en 20 december 2017 tot wijziging van de reglementaire bepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden type decreet prom. 21/02/2019 pub. 14/03/2019 numac 2019040626 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de organisatie van het hoger onderwijs in de hogescholen

beschikking

type beschikking prom. 21/02/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019040459 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der Successierechten met het oog op harmonisatie van de tarieven en gelijkheid van behandeling tussen stichtingen van openbaar nut en erkende vzw's

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019011395 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1351 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeensch type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019011396 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1350 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de loopbaan van de ambtenaren van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030288 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1354 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Franstalig Brussels Instituut voor Ber type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030286 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1352 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de ambtenaren van het Brussels Franst type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030287 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1353 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie
^