B.S. Index van de afkondigingen van 24 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de programmawet van 27 april 2007 wat betreft de toekenning van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/02/2019 pub. 28/02/2019 numac 2019010999 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 14 april 2013 houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen type koninklijk besluit prom. 24/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011137 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen
^