B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2019 pub. 27/02/2019 numac 2019040526 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel type ministerieel besluit prom. 25/02/2019 pub. 04/03/2019 numac 2019040405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen type ministerieel besluit prom. 25/02/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013721 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2, 4°, 8ste en 9de streepje, van het ministerieel besluit van 29 maart 2017 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het H type ministerieel besluit prom. 25/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019011034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong" type ministerieel besluit prom. 25/02/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019011369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 25/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019201689 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobil type decreet prom. 25/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201687 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de FM-frequentie Brussegem 95.2 MHz type decreet prom. 25/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201686 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 januari 2019 tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van de FM-frequentie Luik 88.5 MHz type decreet prom. 25/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201336 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 januari 2019 tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van radiofrequenties in de frequentieband 87,5-108 MHz type decreet prom. 25/02/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201335 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de radiofrequenties voor radio-omroep in de type decreet prom. 25/02/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019201688 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeensch type decreet prom. 25/02/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019201683 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot invoering van een permanente burgerdialoog in de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 25/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019201337 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Aanvullende overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap, gedaan te Parijs op 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteit type decreet prom. 25/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019201338 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de erkenning van de Duitse Gebarentaal type decreet prom. 25/02/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019201684 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juni 2008 tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs

arrest

type arrest prom. 25/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019030199 bron federale pensioendienst Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2019 van de Federale Pensioendienst
^