B.S. Index van de afkondigingen van 27 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/02/2019 pub. 19/05/2020 numac 2020041260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 27/02/2019 pub. 24/04/2020 numac 2020030601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat betreft het btw-tarief voor de levering v type wet prom. 27/02/2019 pub. 14/03/2019 numac 2019011169 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat betreft het btw-tarief voor de levering v type wet prom. 27/02/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019011300 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 16 juni 1998 waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden type wet prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 09/04/2019 numac 2019011478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011430 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beroep van orthoptist-optometrist type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011849 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk, waardoor de artikelen 62 en 64 van de wet van 19 april 2018 hou type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het gebruik van een elektronische box waarmee slechtzienden of blinden kunnen stemmen met een elektronische stemcomputer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019040652 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het logboek en het zeeverslag voor de zeevisserij type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 05/04/2019 numac 2019011234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 05/03/2019 numac 2019011007 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 13/03/2019 numac 2019040610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 12°, 17bis, §§ 1, 3 en 8, 17quater, §§ 1, 3., 3 en 8, en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 14/03/2019 numac 2019201165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk, waardoor de artikelen 62 en 64 van de wet van 19 april 2018 hou type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het gebruik van een elektronische box waarmee slechtzienden of blinden kunnen stemmen met een elektronische stemcomputer type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019 type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019040710 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019011159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening, ter voldoening aan de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringend type koninklijk besluit prom. 27/02/2019 pub. 28/03/2019 numac 2019011327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 12°, 17bis, §§ 1, 3 en 8, 17quater, §§ 1, 3., 3 en 8, en 26, §§ 10 en 13, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011768 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 augustus 2017 betreffende de aanwijzing van gewestelijke toezichthouders, gewestelijke milieuopsporingsambtenaren en gemachtigde ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos overee type ministerieel besluit prom. 27/02/2019 pub. 05/03/2019 numac 2019040529 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2019 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de type ministerieel besluit prom. 27/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030274 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra
^