B.S. Index van de afkondigingen van 5 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/04/2019 pub. 10/05/2019 numac 2019201999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreffende de type wet prom. 05/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011998 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 05/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011999 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 05/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012000 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 05/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012001 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 26/04/2019 numac 2019011826 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de titel IV van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot de detentieplanning type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2019 type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011839 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het recht op voeding ten laste van de Staat ten voordele van de militairen die zich in bepaalde bijzondere omstandigheden bevinden type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011910 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019040907 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019040930 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2013 tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Bastenaken door het sluiten van e type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011889 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 43 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot het recht op het dragen van eigen kledij type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011783 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de reiskosten van de leden en de toelagen van de regeringscommissaris en de afgevaardigde van de minister van Begroting bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011748 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011749 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011755 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011747 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011754 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011756 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019030355 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van het Directiecomité van het War Heritage Institute type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011751 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013536 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het aantonen van biomassakenmerken type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011752 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid. - Bedrag van het saldo 2014 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019040883 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding en het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 voor de leden van de openbare hulpdiensten type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Chevron Phillips Chemicals Beringen van de Gouverneur van de provincie Limburg. type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Chevron Phillips Chemicals International van de Gouverneur van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 22/05/2020 numac 2020020982 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020201067 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c. 12.9.410 betreffende de aanwijzing van toegangsplaatsen voor de recreatievaartuigen aan de "Benedenloop van de Lesse" type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020201066 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. h/c. 12.8.656 betreffende de aanwijzing van toegangsplaatsen voor de recreatievaartuigen aan de Middenloop van de Semois type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014227 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van type ministerieel besluit prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019011753 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94146/34 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 34 Hasselt - Luik-Guillemins

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019041509 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de curriculumdossiers voor de eerste graad van het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de maatschappijwetenschappen, de educatieve master in de cultuurwetenschappen, de educatieve master in de gedragswetenschappen, de educatieve master in de lichamelijke opvoeding en type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotings- artikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten voor wat betreft de berekening van de subsidies voor het jaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012888 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de economie, de educatieve master in de lichamelijke opvoeding en de educatieve master in de gedragswetenschappen als nieuwe opleidingen van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs, wat betreft de uren-leraar van het eerste leerjaar A en B voor het sch type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pe type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019013122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 27 juli 2018 te Alveringem als een algemene ramp worden beschouwd type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019013326 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2019 houdende de toewijzing van vaste beoordelaars aan de beoordelingscommissies in het kader van het Kunstendecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlagen van titel II van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019013492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 10/07/2019 numac 2019030608 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het faciliteren van een multifunctionele infrastructuur van voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en tot wijziging van sectorale regelgeving, wat betreft infrastructuurnormen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019012853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012864 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de regels voor de erkenning van meerdere vestigingen van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of een woonzorgcentrum met een bijkom type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011868 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de erkenning van regelluwe zones voor energie type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019012004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid tot deelname aan de pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 betreffende de vergoeding voor gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing en de inwerkingtreding van wijzigingen naar aanleiding va type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelli type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012342 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandig type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012340 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012662 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van de convenant ECOOM 2019-2023 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanwijzing van de entiteit die instaat voor de inontvangstneming en verwerking van gerechtelijke beslissingen ter uitvoering van artikel 39 en 77 van het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van Gepersonaliseerde Geneeskunde type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2019, en van het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, fiets- en bromfiets type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012794 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012795 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012796 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

decreet

type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011959 bron vlaamse overheid Decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011954 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffen de de classificatie van films, vertoond type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011879 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat het verkrijgen van een toestemming wegens therapeutische noodzaak en het invoeren van het begrip dopingcontroleur betreft type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011952 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aanwending van digitale frequenties voor DAB+ op elkaars grondgebied type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011883 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, ondertekend te Tokio op 17 juli 2018 type decreet prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011840 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende het tijdelijk project 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs' type decreet prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011878 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de wijziging van de voorwaarden voor de vermindering van de onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie betreft type decreet prom. 05/04/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019011953 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormona type decreet prom. 05/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019041037 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 201 type decreet prom. 05/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012372 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod type decreet prom. 05/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019041224 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Onderwijs XXIX

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van het mandaat van Coördinerend inspecteur -generaal van de Algemene inspectiedienst

erratum

type erratum prom. 05/04/2019 pub. 29/05/2020 numac 2020021037 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erraum

arrest

type arrest prom. 05/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011733 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling is belast
^