B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wel- vaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 houdende aanstelling van een ambtenaar van rang A3 als lid van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019041111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012288 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 21 januari 2016 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012289 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2019 pub. 04/09/2019 numac 2019041923 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/04/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019012819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 91 over de 'Minimale normen voor beveiliging van het onthaal' type omzendbrief prom. 30/04/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019013337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 91 over de `Minimale normen voor beveiliging van het onthaal'

erkenning

type erkenning prom. 30/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012258 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 1 december 2007 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^