B.S. Index van de afkondigingen van 27 mei 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203882 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure voor de aanvraag en de uitvoering van een rapport over de opvolging van de werken type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 12/06/2019 numac 2019013113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 oktober 2018 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 13/06/2019 numac 2019013114 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203883 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevo type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019203626 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de hiërachiseringsprincipes van de werkenpakken in een audit van een woning type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019203627 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende de audit van een woning

protocol

type protocol prom. 27/05/2019 pub. 11/06/2019 numac 2019013003 bron federale overheidsdienst financien Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014400 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2014 betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams, wat betreft de subsidieregeling
^