B.S. Index van de afkondigingen van 28 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/05/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019015154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de inspanning ten voordele van pers type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende de verlenging van bepalingen van het type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019202118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de procedure tot regeling van sociale type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vakantieda type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019201736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019011593 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, betreffende de praktische toepassing v type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019011612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot vervanging van de collectieve a type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019013203 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 02/10/2020 numac 2020015591 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 58 met betrekking tot de mededeling van de inlichtingen inzake de pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 27/06/2019 numac 2019202108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2001 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het vermakelijkheidsbedrijf type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019201739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor 2019-2020 ten gunste van de tewe type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019030307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arbe type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019030305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019201661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het tijdskrediet en de loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019201732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffend type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019011627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging en de coördinatie van het sociaal sectoraal pensi type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 25/06/2019 numac 2019011591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds voo type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichti type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregele type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019201733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 18/06/2019 numac 2019013231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodal type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019202269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 06/06/2019 numac 2019012563 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 03/06/2019 numac 2019012499 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019202378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sec type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort, betreffende de informatie en het overl type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019011614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijve type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019201730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogr type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017 betreffende type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013297 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019013290 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 58 met betrekking tot de mededeling van de inlichtingen inzake de pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019202482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204706 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het specifiek reglement van de kredieten toegekend uit Fonds B2 door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type ministerieel besluit prom. 28/05/2019 pub. 08/10/2019 numac 2019204479 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot goedkeuring van het specifieke reglement van de kredieten toegestaan door de "Société wallonne du crédit social" en de "Guichets du crédit social" (Sociaal kredietloketten) type ministerieel besluit prom. 28/05/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019204083 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende bepaling van de inhoud van het milieueffectenverslag met betrekking tot de voorkomings- en toezichtsgebieden van de oppervlakte- of grondwaterwinningen type ministerieel besluit prom. 28/05/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019041933 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2019 houdende vaststelling van de minimale kwaliteitseisen voor de multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 28/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019013568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** tussen de Federale ****, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** tot wijziging van het **** van 6 december 2018 tussen de Federale ****, het **** ****, ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019011921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voo
^