B.S. Index van de afkondigingen van 19 juli 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019042605 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019042606 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013731 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013730 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019203353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontbinding van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019041878 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013661 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende type koninklijk besluit prom. 19/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019203820 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid aan de Commis type ministerieel besluit prom. 19/07/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013722 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt type ministerieel besluit prom. 19/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013793 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod op de pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041813 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041818 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041817 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013973 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013972 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de wetenschappen en technologie als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013971 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019041821 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019041825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogie als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019014793 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een vijfjarige subsidieregeling ter bevordering van de hinterlandconnectiviteit van de Vlaamse zeehavens via bundeling van binnenvaartvolumes type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019042027 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 betreffende binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 08/10/2019 numac 2019014795 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels voor de verwerking, de bewaring en de bewijskracht van de elektronische gegevens betreffende de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 08/10/2019 numac 2019014718 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft aanvulling van procedurele r type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een vijfjarige subsidieregeling ter bevordering van de hinterlandconnectiviteit van de Vlaamse zeehavens via bundeling van spoorvolumes type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur en het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning v type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014177 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 5, 6, 14 en de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019014022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuu type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019030814 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de aanvraagprocedure, vermeld in artikel 5, § 2, eerste lid, van het decreet van 26 april 2019 betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019014097 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende basis- en secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019041763 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de toelatingsvoorwaarden, de s type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019030826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun voor de aanleg van bedrijventerreinen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019014004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 26 april 2019 betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041789 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041787 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019013874 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019013872 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019013873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het syndicaal werk als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019013871 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019013774 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2019 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019013643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013885 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van UC Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013883 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013884 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013882 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013878 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019013875 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019013876 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041788 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041786 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041784 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de hernieuwbare energiesystemen als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019041777 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019013899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019013901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019013900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019013902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HR-support als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 19/08/2019 numac 2019013974 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019041779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het maatschappelijk werk als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019041785 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het sociaal-cultureel werk als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019041780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het Internet of Things als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013880 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 08/10/2019 numac 2019014721 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft bepaalde transitiemaatregelen

arrest

type arrest prom. 19/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019203615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende de modaliteiten voor de klinische audits in radiologische installaties waar radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een practicus vergund volgens artikel 53.3.1 van het algemeen reglement worden uitgevoerd type arrest prom. 19/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019203613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende de modaliteiten voor de klinische audits in radiologische installaties waar radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een nuclearist worden uitgevoerd

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2019 pub. 14/11/2019 numac 2019014863 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat de bevoegdheidsverdeling tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie regelt
^