B.S. Index van de afkondigingen van 4 augustus 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/08/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019041746 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19 van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel
^