B.S. Index van de afkondigingen van 7 augustus 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/08/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019013997 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten bedoeld in artikel 216, § 1, van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekerings-ondernemingen type ministerieel besluit prom. 07/08/2019 pub. 16/03/2020 numac 2020201258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019
^