B.S. Index van de afkondigingen van 2 september 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019014359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen om rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 30/09/2019 numac 2019014610 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van een stelsel type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor toegang tot een landings type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 - lan type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, b type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitst type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor toegan type koninklijk besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/09/2019 numac 2019203420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019042024 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3 van het besluit type ministerieel besluit prom. 02/09/2019 pub. 10/10/2019 numac 2019042060 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering type ministerieel besluit prom. 02/09/2019 pub. 11/10/2019 numac 2019014792 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw Federaal Imkersverbond als gewestelijk centrum voor landbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector
^