B.S. Index van de afkondigingen van 16 september 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014791 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk van 1 decem

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019041986 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen type ministerieel besluit prom. 16/09/2019 pub. 29/10/2019 numac 2019015159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie van de federale openbare Dienst Financiën toegekend wordt
^