B.S. Index van de afkondigingen van 28 oktober 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019041956 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010220 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2017 tot bepaling van de kentekens die de domaniale politieagenten moeten dragen bij de uitoefening van hun ambt type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 19/11/2019 numac 2019204729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanduiding van een erelid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 19/11/2019 numac 2019204730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 02/12/2019 numac 2019042585 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de organisatie van bijkomende halve dagen verplichte opleiding wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042331 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Boulot VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042330 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre Familial de Bruxelles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042329 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Convivium VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Doucheflux VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042327 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van ART2WORK VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042326 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van FIX VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042325 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Great VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042324 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Atelier Groot Eiland VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019042185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische **** type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 10/03/2020 numac 2020020252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische ****

erratum

type erratum prom. 28/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van een algemeen bestuurder ad interim van "Wallonie Bruxelles Enseignement". - Erratum
^