B.S. Index van de afkondigingen van 19 december 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2019 pub. 15/01/2019 numac 2019010212 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 19/12/2019 pub. 12/03/2020 numac 2020020490 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het formulier voor onmiddellijke inning, vermeld in artikel 59, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het indivi type ministerieel besluit prom. 19/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042954 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 124 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 19/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019042995 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het voorstel van systeembeschermingsplan en het voorstel van herstelplan overeenkomstig artikelen 261 en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het tra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020040237 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van Elia Transmission Belgium NV als gewestelijke transmissienetbeheerder voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 17/06/2020 numac 2020041699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de bestuurders, voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur en commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te B type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020040112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een regeringscommissaris bij de Sociale Kredietmaatschappijen erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2019015901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verlenging van de taalkaders van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Bru type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042913 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019031223 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van de artikelen 3, 4, 7 en 8 van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019031224 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

decreet

type decreet prom. 19/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019031226 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 19/12/2019 pub. 27/02/2020 numac 2020030153 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 19/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031225 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

document

type document prom. 19/12/2019 pub. 13/02/2020 numac 2020010302 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2020 van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de vereffening ten bate van de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een tweede voorschot van drie twaalfden van de financiële lasten in verband type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij gespecialiseerd onderwijs van 8 oktober 2019 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020020058 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve economische of sociale verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de RTBF mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020020059 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve filosofische of religieuze verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de RTBF mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020020060 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de representatieve ideologische of politieke verenigingen waaraan radio- of televisie-uitzendingen op de RTBF mogen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020010212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs van 8 oktober 2019 waarbij de kader-arbeidsreglementen van het gewoo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 28/01/2020 numac 2020020042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2018 tot bepaling van de eerste cohort van schoolinrichtingen die een sturingsplan moeten opstellen met als doel het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 03/02/2020 numac 2020010142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 19 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de vereffening ten gunste van de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een tweede voorschot van drie twaalfden van de administratieve kosten in v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra van 2 juli 2019 waarbij het kader van het arbeidsregleme type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs van 8 oktober 2019 betreffende de verkiezingsprocedure voor de instelling of de h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019031175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** betreffende de toelating tot de stage van de 41 kandidaten toegelaten tot de **** van Afgevaardigde voor de **** uit de tweede **** type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020040072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** betreffende de toelating tot de stage van de 5 kandidaten toegelaten tot de **** van **** uit de tweede **** type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 20 december 2017 houdende erkenning van de « Fédération des Etudiants francophones (F.E.F.)" en de « Union des Etudiants de la Co type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020040095 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 8 oktober 2019 van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs betreffende de verkiezingsprocedure voor het instellen of vernieuwen van de plaatselijke overl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020020041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de derde cohort van schoolinrichtingen die een sturingsplan moeten opstellen met als doel het sluiten van een doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020010143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een tweede voorschot van drie twaalfden van de financiële lasten in verband met de revalidatieovereenkomsten die van de univers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/01/2020 numac 2020010183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een tweede voorschot van drie twaalfden van de administratieve kosten in verband met de opdrachten uitgevoerd voor de Franse Gem

erratum

type erratum prom. 19/12/2019 pub. 27/02/2020 numac 2020030162 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2020 van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. - Erratum

arrest

type arrest prom. 19/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019043011 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van 9 mei 2019 van het Verenigd College betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 04/05/2020 numac 2020200927 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot invoering van een overgangsregeling voor de procedure om een voorafgaande toestemming voor een kostenovername of een instemming met een tegemoetkoming in de kosten te verkrijgen in het kader van een longtermcare-revalidatie in type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 11/03/2020 numac 2020201290 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 december 2018 tot aanwijzing van de leden van de jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020200984 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het reglementaire deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. - Erratum type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200903 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een afgevaardigde van de minister Begroting voor de openbare huisvestingsmaatschappij "Öffentlicher Wohnungsbau Eifel Gen.m.b.H." type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200902 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een regeringscommissaris voor de openbare huisvestingsmaatschappij "Öffentlicher Wohnungsbau Eifel Gen.m.b.H." type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 07/02/2020 numac 2020200550 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het reglementaire deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020200230 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van artikel 382 van het programmadecreet 2019 van 12 december 2019

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/12/2019 pub. 10/01/2020 numac 2020040045 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de duur van de beheersovereenkomst van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020040042 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de kinderbijslagfondsen in het Algemeen Beheerscomité en in de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst v type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 19/12/2019 pub. 20/01/2020 numac 2020010019 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2019 pub. 07/02/2020 numac 2020200575 bron regering van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
^