B.S. Index van de afkondigingen van 5 februari 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/02/2020 pub. 03/03/2020 numac 2020040338 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij, de raad van beroep voor het geheel van de i
^